06 – 53 701 787 info@avvb.nl

Academie Voor Verenigings Besturen

De Academie die nog ontbrak, voor het belangrijkste gremium.

Wie helpt de bestuurder?

Als uw vereniging een 8 wil, kan ook het bestuur hulp gebruiken.

Beginnende bestuurders

Uit de ervaringen van BOVAG, KHN en Uneto-VNI kun je afleiden dat het aan te raden is om voor beginnende bestuurders met een instapcursus te beginnen. Die behandelt bijvoorbeeld onderwerpen als: het organigram van vereniging en bureau, de rol van ieder onderdeel, de hoofdlijnen van de strategie, relevante partijen om de vereniging heen, etc.

Het blijkt dat zo’n programma hoog wordt gewaardeerd (gemiddeld een 8). Het kan overigens ook dienen om potentiële bestuurders wegwijs te maken, en van aarzelingen met betrekking tot hun beschikbaarheid af te helpen. Lees meer

Bestaand bestuur

Als eerste stap kan de instapcursus, in aangepaste vorm, ook goed werken voor een zittend bestuur. Maar het kan ook zijn dat ze aan een volgende stap toe zijn. Dan is een programma ter bepaling / ijking van de (bestaande) strategie en navenante structuur, waarin meerdere zware docenten aantreden, het juiste startpunt.

De docenten dagen het bestuur feitelijk uit (op een plezierige manier) om eens op een aantal andere manieren tegen hun strategie en structuur aan te kijken. Dit blijkt zeer inspirerend te werken, en kan ook dienen als vertrekpunt voor een nieuwe strategie. Lees meer.

Masterclasses

Verder ontwikkelen we Masterclasses. Koninklijk Horeca Nederland is al meer dan 10 jaar geleden begonnen met het geven van trainingen voor bestuurders. Zij hebben in de loop der tijd stap voor stap het aantal trainingen en de niveaus waarop ze worden gegeven uitgebreid, door heel goed te luisteren naar de wensen en behoeften van hun leden. De AVVB wil dit goede voorbeeld volgen, en door goed te luisteren naar bestuurders en zelf ook na te denken over wat zich voordoet, geleidelijk aan het pakket aan Masterclasses uitbreiden. De eerste Masterclass die op stapel staat zal gaan over Bestuursevaluaties. Volg de ontwikkelingen via deze site

AVVB Blog

Help,
mijn bestuur is te actief !

Ja, dat komt voor, en daar kun je knap last van hebben. De persoon, die we verder anoniem zullen laten, die deze uitspraak deed, had er zelfs zo genoeg van dat hij een andere baan ging zoeken. Alle moeite gedaan om zijn organisatie een beetje te moderniseren,...

read more

Een (ex-)politicus als voorzitter, is dat verstandig ?

In Nederland is “politicus” bijna een scheldwoord. Dat zijn mensen die niet te vertrouwen zijn, die niet echt kunnen werken, die alleen kunnen praten. Mensen ook die je zo laten vallen als ze dat uit komt. Die geen duidelijke keuzes maken, nooit te betrappen zijn op...

read more

Brancheverenigingen leiden: David en Goliath.

Over het vak van verenigingsmanager of – directeur is met name de laatste 10 jaar al veel geschreven en lesgegeven, maar over die andere belangrijke factor: de bestuurder, veel minder. Het lijkt er ook op dat die bestuurder liever niet zo in de belangstelling staat,...

read more

AVVB Nieuws

2 en 3 juni 2016: AVVB op DNA congres

Tijdens het DNA Congres van 2 en 3 juni 2016 zal er ook een stand zijn van de AVVB. Ieder is welkom om langs te komen voor nadere kennismaking en informatie, o.a. over de nieuwe Inspiratiesessie.

3 Juni 2016: The Learning Lab

Ook is er op 3 juni van 13.00 tot 14.00 uur een Learning Lab: “Hoe kan het bureau het bestuur helpen zich te ontwikkelen ? “, waarin Rob Thijsse (AVVB), Fabienne Bont (KHN) en Femke Teeling (FOCWA) toelichten hoe deze twee verenigingen (KHN al meer dan 10 jaar !) investeringen in hun bestuur praktisch vormgeven.

Het Team

Mediavrouw, ondernemer, helpt mensen en organisaties groeien

Hella Liefting

Menerva

Organisatieadviseur, coach en begeleider van verenigingsbesturen

Rob Thijsse

Thijsse Advies

Gespecialiseerd in belangenbehartigende verenigingen, variërend van branche- en beroepsverenigingen tot patiëntenverenigingen en sportbonden

Frans Huizenga

Franshuizenga

Adviseur van verenigingen en vrijwilligers- organisaties, zowel binnen branche- en beroepsverenigingen als binnen personenverenigingen

Marike Kuperus

Kuperusenco

Ervaringsdeskundige in zowel de strategische als de praktische ondersteuning van vele besturen, van FME tot nu de FOCWA (directeur)

Femke Teeling

FOCWA

Onze visie

Besturen van verenigingen moeten steeds professioneler werken. Dat geldt intern in de relatie met de directie en het bureau, maar zeker ook extern in het lobbywerk en de contacten met de media. Het bestuur van een vereniging heeft een heel andere dynamiek dan het bedrijfsleven. Zeker mensen die daaruit voortkomen moeten zich nieuwe vormen van vaardigheden eigen maken om effectief te kunnen besturen en doeltreffend te zijn in de bestuurdersrol.

U bent bestuurder van een branche- of beroepsvereniging geworden. Daar bent u om uw persoonlijke kwaliteiten voor gevraagd, u werd dus geschikt bevonden door uw medebestuurders en de leden. En zo moeilijk kan zo’n verenigingsbestuur toch niet zijn. Uw eerste indruk was waarschijnlijk dat het allemaal een stuk langzamer gaat dan in uw bedrijf. En een stuk formeler en procedureler ook. En dat het niet altijd duidelijk is wat ze nastreven. Dus of het nou nuttig is dat u daar een opleiding in volgt, dat vraagt u zich af.

Opleiden werpt echter bewezen vruchten af. Bij de meer professionele verenigingen (waar er gelukkig steeds meer van zijn) worden daardoor werkelijk goede resultaten bereikt, die een hele branche vooruit helpen. Als u dat een goede zaak vindt, als u daar als bestuurder aan wilt bijdragen, kan het heel erg helpen als u meer weet over de fijne kneepjes van het verenigingsvak. Om goed te weten waar u zich wel en niet druk over moet maken, wat uw ‘core – business’ is als bestuurder, en hoe dat past in het geheel. Of als uw vereniging nog niet zo professioneel is, hoe die op weg te helpen. Daarom is de Academie voor Verenigingsbesturen opgezet, om te zorgen dat iedere bestuurder die dat wil, zich verder kan bekwamen in dat vak.

Andere bestuurders gingen u voor. Onder andere bij de grote brancheverenigingen BOVAG en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) worden al jarenlang eigen trainingen gegeven aan hun bestuurders. De deelnemers zijn daar zeer tevreden over. Onder andere omdat het hen niet alleen inzicht geeft hoe te functioneren in hun vereniging, maar omdat de veel bredere scope en het netwerk ook in hoge mate bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling, en aan de groei van hun eigen bedrijf.

Organisatie

De AVVB is een onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk, alleen de kosten van docenten en locatie worden gerekend. De overhead is miniem, de organisatie zo simpel mogelijk, er wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande structuren, onder andere die van DNA. Leden van DNA ontvangen een korting. Het doel van de AVVB is om te voorzien in een lacune : het ontbreken van een gespecialiseerde opleiding voor bestuurders en besturen van verenigingen.

Neem contact op

 

Academie Voor VerenigingsBesturen

 
Correspondentieadres:

Zuiderstraat 115

1486 ML West Graftdijk

Telefoon: 06 – 53701787

E-mail: info@avvb.nl